Ethic Hotline Contact

Umowa o współpracy między SENER Polska i Politechniką Świętokrzyską

19/11/2020

SENER Polska podpisa umow o wspópracy naukowej i badawczo – rozwojowej z Politechnik witokrzysk.

Zaoenia umowy zakadaj midzy innymi inicjowanie i prowadzenie wspólnych prac naukowo-badawczych ukierunkowanych na innowacyjne rozwizania dla przemysu kosmicznego i lotniczego. Wanym elementem wspópracy bdzie podnoszenie kompetencji pracowników poprzez korzystanie z know-how uczelni, prowadzenie zaj dla studentów czy przewody doktorskie. Studenci Politechniki natomiast bd mogli odbywa stae zawodowe w firmie SENER. Firma i uczelnia planuj ponadto organizowanie i wspóorganizowanie spotka, szkole i warsztatów, w szczególnoci z zakresu inynierii aerokosmicznej.

Oficjalne podpisanie umowy miao miejsce podczas konferencji podsumowujcej 6. edycj ERC Space & Robotics Event. SENER Polska po raz kolejny by partnerem tych prestiowych zawodów robotyczno – kosmicznych oraz fundatorem nagrody Best Design Award.

– Chcielibymy, eby na Politechnic witokrzyskiej powstay kierunki zwizane z tematyk lotnicz i aerokosmiczn – powiedzia prof. Zbigniew Koruba, rektor P. Ibon Arregui Bilbao, dyrektor oddziau SENER Polska podzikowa wadzom uczelni za zaufanie i doda: – Cieszymy si, e bdziemy dzieli si wiedz, budujc i wzmacniajc jednoczenie kadry sektora kosmicznego.

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml
11

Komunikat prasowy

Format: 11

156,94 KB

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM