Ethic Hotline Contact

Janusz Grzybowski, Project Manager

01/12/2021

O dowiadczeniu pracy w SENER Polska opowiada Janusz Grzybowski, Project Manager.

Jak wygldaa Twoja cieka kariery w sektorze kosmicznym? 

Na pitym roku studiów wybraem praktyki w Centrum Bada Kosmicznych (CBK) Polskiej Akademii Nauk. Jest to jedyny w Polsce interdyscyplinarny instytut badawczy, którego caa dziaalno merytoryczna zwizana jest z prowadzeniem bada przestrzeni wokóziemskiej, przy wykorzystaniu technologii kosmicznych i technik satelitarnych. CBK stao si na ponad rok moim pierwszym miejscem pracy. Kolejny etap to ju SENER, gdzie po przepracowaniu szeciu miesicy miaem szans wyjecha do Bilbao i pracowa w projekcie PROBA –3. 

Pozostajc przy temacie projektów, opowiedz o tych, w których obecnie uczestniczysz? 

Pracuj obecnie w czterech projektach, które znajduj si w rónych fazach. Najbardziej zaawansowany jest projekt BIOMASS, który przeszed akceptacj klienta.  

Na etapie montau i testów akceptacyjnych modelu lotnego jest natomiast misja Europejskiej Agencji Kosmicznej PROBA-3, która jako pierwsza na wiecie zweryfikuje technologi precyzyjnych lotów w formacji (ang.Precise Formation Flying), opierajc si na eksperymentach realizowanych na orbicie okooziemskiej.   

Z ramienia SENER Polska uczestnicz równie w projekcie IBDM. Skrót ten oznacza uniwersalny system dokowania i cumowania pojazdów kosmicznych (ang.International Berthing and Docking Mechanism). IBDM jest europejskim mechanizmem dokujcym, kompatybilnym z przyszymi portami dokujcymi ISS.

 Naszym zadaniem jest projekt i produkcja mechanizmów poczenia i odczenia zcz elektrycznych midzy wahadowcem, a stacj kosmiczn, mechanizmów separujcych, sensorów do cumowania, odcumowywania i dokowania oraz oson przed mikrometeoroidami czy mieciami kosmicznymi. Obecnie jestemy na etapie testowania modelu kwalifikacyjnego. 

Wród rozwiza, przy tworzeniu których mam okazj pracowa, na uwag zasuguje technologia Clamp Band, naleca do “rodziny” urzdze wspomagajcych integracj oraz monta satelitów (ang. MGSE – Mechanical Ground Support Equipment). Obok mechanizmów, jest to wiodca specjalizacja SENER Polska. 

Warto zaznaczy, e tylko kilka firm w Europie oferuje sprzt tego typu, w podobnej klasie.  

Jakie cechy i umiejtnoci mikkie przydaj si w pracy w inynierii kosmicznej? 

Nie bdzie zaskoczeniem, jeli powiem, e wana jest pracowito. W mojej profesji rozumiana jako uwano i cierpliwo w deniu do wypracowania podanego efektu, co nierzadko wie si z wielokrotnym powtarzaniem danej czynnoci, bd poddawaniu jej zmianom. Potrzeba wytrwaoci, a nagrod jest nowo zdobyta wiedza i umiejtnoci.  

Obok pracowitoci chciabym wymieni umiejtnoci komunikacyjne.  Charakterystyczn cech projektów tzw. space’owych jest dua liczba podmiotów, które ze sob wspópracuj. Efektywny, sprawny przepyw informacji, konsultacje oraz dzielenie si wiedz na temat konkretnych rozwiza jest u nas jednym z czynników sukcesu. Interdyscyplinarnie, jak równie wewntrz wasnego zespou. 

 Dzikuj za rozmow.  

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM