Ethic Hotline Contact

Udane testy termiczne mechanizmów dla IBDM

17/12/2018

SENER Polska z powodzeniem zakoczy testy termiczne modeli inynieryjnych separatora oraz mechanizmu czenia i rozczania zcz elektrycznych IBDM  – innowacyjnego systemu dokowania oraz cumowania pojazdów kosmicznych.

Ma by on wykorzystywany m.in. w nowych wahadowcach Dream Chaser. Testy zostay przeprowadzone w Centrum Bada Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Udane testy umoliwiaj przejcie do kolejnych faz projektu – produkcji modeli kwalifikacyjnych oraz lotnych.

IBDM (International Berthing Docking Mechanism) to innowacyjny system dokowania oraz cumowania pojazdów kosmicznych. Wyposaony jest w ukad kontroli si dziaajcych midzy obiektami w czasie dokowania, dziki czemu pozwala na czenie pojazdów o rónych wielkociach. IBDM skada si z systemów „mikkiego” oraz „twardego” dokowania. Pierwszy suy do przechwycenia, rozadowania energii kinetycznej i ustawienia pojazdów w odpowiedniej pozycji. Drugi tworzy szczelne i sztywne poczenie umoliwiajce przejcie midzy pojazdami oraz zapewnia przesy danych i zasilania. IBDM jest kompatybilny ze standardem systemów dokowania stworzonym przez agencje wspópracujce przy projekcie Midzynarodowej Stacji Kosmicznej.

W projekcie IBDM SENER Polska odpowiada za zaprojektowanie i produkcj kilku istotnych elementów: mechanizmów separujcych, mechanizmów poczenia i odczenia zcz elektrycznych midzy wahadowcem a stacj kosmiczn, sensorów do monitorowania dokowania, cumowania i odcumowania, a take oson przeciw mikrometeoroidom i kosmicznym mieciom. Okoo 40 proc. wartoci projektu, za któr odpowiada SENER Polska, zostanie przekazanych innym polskim firmom w formie zamówie.

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM