Ethic Hotline Contact

SENER Polska z przełomowym kontraktem na seryjną produkcję mechanizmów kosmicznych dla OneSat

14/12/2021

SENER Polska, spóka naleca do SENER Aeroespacial wyprodukuje, zoy oraz przetestuje mechanizm odrzucania (ang. Ejection Mechanism) dla w peni komercyjnej misji Airbusa – OneSat.

SENER Polska, spóka naleca do SENER Aeroespacial wyprodukuje, zoy oraz przetestuje mechanizm odrzucania (ang. Ejection Mechanism) dla w peni komercyjnej misji Airbusa – OneSat.

W ramach kontraktu z Airbusem, SENER Polska wyprodukuje, zoy i przetestuje kolejne modele mechanizmu: DM (development model), QM (model kwalifikacyjny), a nastpnie modele lotne (FM). Ejection Mechanism, za którego testy i produkcj odpowiada SENER Polska jest czci tak zwanego SSD (Spacecraft Separation Device).

Produkcja masowa jest przyszoci rynku kosmicznego na wiecie. Wie si to midzy innymi z miniaturyzacj, zmniejszeniem kosztów wynoszenia satelitów i innych urzdze w przestrze kosmiczn oraz ogólnym osignieciem dojrzaoci przez ten sektor w najwikszych krajach. Do tej pory firmy z brany kosmicznej skupiay si na produkcji niezawodnych komponentów dostosowanych pod potrzeby konkretnych misji. Powodowao to, e elementy powstaway dugo i byy bardzo drogie. Dzi jednak sytuacja ulega powoli zmianie. Nowe konstelacje satelitarne bd liczy tysice satelitów, co otwiera drog do produkcji masowej ustandaryzowanych komponentów na potrzeby przemysu kosmicznego. Dodatkowo, projekty, o których mowa, s realizowane przez firmy prywatne i to wanie one s dzi najbardziej innowacyjne i mog realizowa najambitniejsze przedsiwzicia.

Dotyczy to równie projektu OneSat, który wg Airbusa zrewolucjonizuje rynek satelitów telekomunikacyjnych. W przeciwiestwie do wczeniejszych satelitów, które zostay zaprojektowane dla okrelonych misji, OneSat moe by w peni rekonfigurowany podczas pobytu na orbicie i jest w stanie dostosowa swój obszar pokrycia, pojemno i czstotliwo „w locie”, aby sprosta zmieniajcym si scenariuszom misji.

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM