Ethic Hotline Contact

SENER Polska wyprodukuje urządzenia do montażu paneli słonecznych satelity JUICE – największych w historii misji międzyplanetarnych

12/12/2019

Firma SENER Polska zdobya kontrakt na zaprojektowanie i wyprodukowanie zestawu urzdze wspomagajcych monta oraz testy paneli sonecznych dla satelity JUICE, jednej z najwikszych misji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Zleceniodawc kontraktu jest Airbus Defence and Space Netherlands.

JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) to pierwsza dua misja programu Kosmiczna Wizja 2015-2025 Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jej celem jest zbadanie atmosfery i magnetosfery Jowisza oraz jego ksiyców Europy, Kallisto i Ganimedesa. Przypuszcza si, e pod ich lodow powierzchni znajduje si pynna woda, mogca stanowi rodowisko dla ycia. Satelita bdzie wyposaony w najwiksze w historii midzyplanetarnych misji panele soneczne o powierzchni 97 m². Rozmiar wynika z duej odlegoci od Soca oraz zapotrzebowania na moc (ok 850 W) satelity wyposaonego w a 10 najnowoczeniejszych instrumentów badawczych.

Urzdzenia warszawskiej firmy SENER Polska umoliwi ostateczny monta tych ogromnych paneli sonecznych, ich transport wewntrz obiektów oraz testy funkcjonalne i wibracyjne. Firma odpowiada za zaprojektowanie i produkcj Support Frame (urzdzenie suy do podnoszenia, obracania oraz przewoenia paneli sonecznych wraz adapterem do wibracji) oraz nadzór nad produkcj w Polsce czterech typów urzdze zaprojektowanych przez zleceniodawc, Airbus Defence and Space Netherlands.

To kolejny kontrakt SENER Polska w misji JUICE. Firma odpowiada równie za przeprowadzenie symulacji FEM (Finite Element Method – Metoda Elementów Skoczonych) komponentów wchodzcych w skad wanego elementu sondy – ponad 10-metrowego manipulatora magnetometru sucego do umieszczenia instrumentów naukowych z dala od sondy, aby unikn zakóce magnetycznych. Ponadto zespó SENER Polska stworzy stanowisko symulujce warunki mikro grawitacji, które zostanie wykorzystane do finalnych testów manipulatora magnetometru na Ziemi. Firma uczestniczy take w produkcji zespou reflektora antenowego, wchodzcego w skad podsystemu antenowego o rednim zysku energetycznym (MGAMA) – odpowiada za produkcj, testy i weryfikacj komponentów wchodzcych w skad urzdzenia.

Misja JUICE ma sztywno okrelony termin startu – poow 2022 roku. Wynika on ze wzajemnego pooenia Ziemi, Wenus i Marsa oraz wykorzystania asyst grawitacyjnych wokó nich. Satelita pokona odlego 600 milionów kilometrów i znajdzie si na orbicie Jowisza w 2029 roku. JUICE bdzie prowadzi obserwacje przez co najmniej trzy lata.

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml
PDF

Komunikat prasowy

Format: PDF

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM