Ethic Hotline Contact

SENER Polska wykona mechanizm rozkładania i kierunkowania anteny dla satelity Euclid

07/03/2018

Mechanizm projektowany przez SENER ma krytyczne znaczenie dla powodzenia misji Euclid, bo odpowiada za rozoenie i poruszanie anten, która bdzie suy do komunikacji z centrum kierowania misj na Ziemi.

Mechanizm rozkadania i kierunkowania anteny – ADPM (ang. Antenna Deployment and Pointing Mechanism) to zespó precyzyjnych siowników ustawionych w trzech osiach – jeden posuy do rozoenia anteny, a dwa pozostae bd suy do ustalania jej kierunku. Zestaw umoliwia równie przesy dwóch sygnaów radiowych od satelity do anteny.

Inynierowie SENER odpowiadaj za zaprojektowanie i wykonanie napdów, pocze do przesyania sygnau i zasilania, a take struktury caego mechanizmu. Zarówno przegub obrotowy i siowniki to rozwizania wasne opracowane przez SENER. ADPM zosta zaprojektowany w hiszpaskim oddziale SENER przy udziale polskich inynierów. Z kolei produkcja zarówno mechanizmu, jak i stanowisk testowych odbywa si w caoci w Polsce. Równie testy bd realizowane w naszym kraju. Jako, e SENER Polska jest firm inynieryjn i nie posiada wasnego zaplecza produkcyjnego, w pracach nad tym projektem firma polega na wspópracy z sieci partnerów. SENER realizuje projekt na zlecenie gównego wykonawcy misji, Thales Alenia Space Spain. Niedawno zamknity zosta jeden z ostatnich etapów caego projektu, tzw. Test Readiness Review (TRR) dla modelu kwalifikacyjnego. Oznacza to, e mechanizm jest zoony, a stanowiska testowe s gotowe do przeprowadzenia kampanii testowej.

Dla inynierów najciekawsze w tym projekcie s prace nad precyzyjnym mechanizmem wielokrotnego uytku oraz silnikiem elektrycznym, który ma niezawodnie pracowa w przestrzeni kosmicznej – mówi Aleksandra Bukaa, dyrektor generalna SENER Polska.

ADPM to ju drugi projekt realizowany przez SENER Polska na potrzeby misji Euclid. Firma wykonaa równie zestaw 13 urzdze MGSE (ang. Mechanical Ground Support Equipment), które su m.in. do precyzyjnego przemieszczania satelity w rónych paszczyznach w celu umoliwiania dostpu technikom. Pozwalaj take transportowa satelit do komór testowych oraz umieci go w adowni rakiety nonej.

O misji naukowej Euclid

Celem realizowanej przez Europejsk Agencj Kosmiczn misji Euclid jest zrozumienie, dlaczego Wszechwiat rozszerza si w tempie, jakie obserwujemy. Odpowied na to pytanie maj da instrumenty badawcze sondy, które pozwol spojrze na obraz Wszechwiata sprzed 10 miliardów lat. Satelita ma zosta wyniesiony w przestrze kosmiczn w 2020 roku na pokadzie rakiety Sojuz z kosmodromu w Kourou w Gujanie Francuskiej.

Antena satelity Euclid posuy do przesyania na Ziemi ogromnej iloci danych pochodzcych z obserwacji Wszechwiata. Transmisja danych i opracowanie oprogramowania do jego przetwarzania to kluczowe elementy misji. W naukowe wykorzystanie tych danych zaangaowanych bdzie ponad 1200 osób w ponad 100 laboratoriach w 15 krajach. W ramach misji planuje si, e w cigu 10 lat jej trwania 9 naukowych centrów danych w rónych krajach Konsorcjum Euclid przetworzy ponad 10 petabajtów surowych obrazów. Ostatecznym celem jest, aby do 2028 roku publicznie udostpni spoecznoci naukowej ca baz danych misji Euclid.

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml
PDF

Komunikat prasowy

Format: PDF

137,75 KB

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM