Ethic Hotline Contact

SENER Polska wspólnie z 18 polskimi firmami stworzył największy w naszym kraju zestaw do montażu satelitów

16/01/2018

Zestaw 13 urzdze MGSE (ang. Mechanical Ground Support Equipment) zosta wyprodukowany na potrzeby organizowanej przez Europejsk Agencj Kosmiczn misji Euclid. Kocem stycznia ostatnie urzdzenia zostan przetransportowana do Woch, gdzie nastpi zoenie sondy.

Urzdzenia MGSE su m.in. do precyzyjnego przemieszczania satelity w rónych paszczyznach w celu umoliwiania dostpu technikom. Pozwalaj take transportowa satelit do komór testowych oraz umieci go w adowni rakiety nonej. Produkcja MGSE i monta satelitów to wielkie wyzwania inynierskie, bo niemal kady satelita jest jedyny w swoim rodzaju. Konstrukcje te wa od kilkuset kilogramów do kilku ton i skadaj si z tysicy czci i kilometrów kabli.

Rol firmy SENER Polska w misji Euclid byo zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie trzynastu urzdze wspomagajcych monta duego, wacego 2,3 tony satelity. Firma realizowaa ten projekt na zlecenie Thales Alenia Space Italy, gównego wykonawcy misji. SENER Polska jest firm inynieryjn, nie ma wic wasnego zaplecza produkcyjnego i polega na wspópracy z sieci partnerów. cznie przy projekcie MGSE dla sondy Euclid firma wspópracowaa z 18 polskimi przedsibiorstwami, które produkoway komponenty, baday ich wytrzymao oraz odpowiaday za logistyk.

cznie SENER Polska wspópracuje z 50 partnerami z caego kraju. To wyspecjalizowane, dowiadczone firmy, które do tej pory dostarczay produkty dla sektora lotniczego, motoryzacyjnego czy kolejowego. SENER Polska przekazuje im w formie zlece i zamówie znaczn cz pozyskanych kontraktów (np. w innym projekcie, IBDM, bdzie to okoo 40 proc.) oraz dzieli si wiedz o specyfice przemysu kosmicznego, w ten sposób uatwiajc kolejnym polskim firmom samodzielne pozyskiwanie midzynarodowych klientów z tego sektora.

W przypadku wikszoci naszych partnerów bylimy pierwsz firm z sektora kosmicznego, która si do nich zwrócia. Zdarza si, e po nauczeniu si od nas, jak ta brana funkcjonuje, polskie firmy zaczynaj dziaa w niej niezalenie. Zdobywaj wiedz, poznaj wyrubowane wymagania i zoone procedury rzdzce przemysem kosmicznym. Dziki wspólnie zdobytemu dowiadczeniu przy projektach dla ESA staj si take bardziej wiarygodni dla kolejnych klientów z sektora.” – mówi Aleksandra Bukaa, dyrektor generalna SENER Polska.

 

{dic_alt_text_article_block_generic_ae}Euclid MGSE

Euclid MGSE

Produkcja MGSE i monta satelitów to wielkie wyzwania inynierskie, bo niemal kady satelita jest jedyny Produkcja MGSE i monta satelitów to wielkie wyzwania inynierskie, bo niemal kady satelita jest jedyny w swoim rodzaju. Konstrukcje te wa od kilkuset kilogramów do kilku ton i skadaj si z tysicy czci i kilometrów kabli..[+]

Pierwsze urzdzenia dla przemysu kosmicznego wyprodukowalimy 10 lat temu, ale dopiero wspópraca z SENER Polska spowodowaa, e produkcja dla tego sektora staa si znaczc i wci rosnc czci naszej dziaalnoci. Projekty kosmiczne s bardzo wymagajce, ale lubimy takie wyzwania i potrafimy im sprosta dziki dowiadczonemu zespoowi oraz najwyszej klasy maszynom obróbczym i pomiarowym. Mog miao powiedzie, e z  SENER Polska stworzylimy zaawansowany, wzorcowy model wspópracy, co jest szczególnie istotne przy tak trudnych technologicznie projektach jak projekty kosmiczne.” – mówi Marek Bujny, CEO Ultratech.

Projekt MGSE dla sondy Euclid by duym wyzwaniem technologicznym, ale dziki wspópracy obu stron oraz 25-letniemu dowiadczeniu firmy UZBI w produkcji konstrukcji spawanych oraz wytwarzaniu czci cinieniowych dla przemysy energetycznego, bylimy w stanie dostarczy niespotykany i imponujcy zestaw urzdze. Dodatkow wartoci dla naszej firmy byo podniesienie poziomu zapewnienia jakoci, które wynika z wymaga przemysu kosmicznego.” – mówi Tadeusz Szwajewski, waciciel firmy UZBI.

Produkcja zestawu urzdze do montau satelity Euclid to wany krok w rozwój kompetencji i technologii satelitarnych, które stanowi priorytet zapisany w projekcie Krajowego Programu Kosmicznego. Warto doda, e w Europie tylko kilka firm projektuje specjalistyczne urzdzenia do integracji satelitów.

O misji Euclid

Celem realizowanej przez Europejsk Agencj Kosmiczn misji Euclid jest zrozumienie, dlaczego Wszechwiat rozszerza si w tempie, jakie obserwujemy. Odpowied na to pytanie maj da instrumenty badawcze sondy, które pozwol spojrze na obraz Wszechwiata sprzed 10 miliardów lat.

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml
PDF

Komunikat prasowy

Format: PDF

200,47 KB

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM