Ethic Hotline Contact

SENER Polska stworzy urządzenia do montażu Electry, pierwszego europejskiego komercyjnego satelity z napędem elektrycznym

09/09/2019

Celem wspieranego przez Europejsk Agencj Kosmiczn (ESA) projektu Electra jest stworzenie nowej klasy satelitów telekomunikacyjnych. Dziki wykorzystaniu napdu elektrycznego ich masa, a tym samym koszt wyniesienia na orbit, bd znacznie mniejsze od urzdze z napdem chemicznym. Firma SENER Polska wygraa kontrakt na zaprojektowanie i produkcj urzdze niezbdnych do montau tych nowych satelitów.

Napd elektryczny to coraz popularniejsze rozwizanie w przemyle kosmicznym, bo jak pokazuje praktyka, jego masa jest nawet o 90 proc. mniejsza od tradycyjnego napdu chemicznego. To z kolei przekada si na zmniejszenie masy satelity prawie o poow. Biorc pod uwag wysokie koszty wyniesienie na orbit kadego kilograma, tak dua redukcja masy umoliwia radykalne obnienie kosztów misji kosmicznych i zwikszenie ich dostpnoci dla podmiotów, które wczeniej nie mogy sobie na to pozwoli.

SENER Polska zdoby kontrakt od OHB, gównego wykonawcy programu Electra i jednej z najwikszych firm europejskiego przemysu kosmicznego. OHB wspópracuje przy tym projekcie z ESA w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerem projektu jest równie firma SES, jeden z najwikszych na wiecie operatorów satelitarnych. Start pierwszego satelity Electra zaplanowany jest na 2021 rok.

– To projekt wany dla naszej firmy i polskiego przemysu kosmicznego, bo to jeden z pierwszych w naszym kraju duych kontraktów komercyjnych, zdobytych na wolnym rynku. Dodatkowo, nie dotyczy pojedynczego satelity naukowego, ale komercyjnego, który moe by produkowany w wikszej liczbie – mówi Ilona Tobjasz, dyrektor rozwoju SENER Polska.

Kontrakt SENER Polska obejmuje zaprojektowanie i wyprodukowanie zestawu naziemnych urzdze wspomagajcych monta satelity (MGSE, Mechanical Ground Support Equipment). Urzdzenia MGSE su m.in. do precyzyjnego przemieszczania satelity w rónych paszczyznach w celu umoliwiania dostpu technikom oraz transportu do komór testowych czy rakiety nonej. Produkcja MGSE i monta satelitów to wielkie wyzwania inynierskie, bo niemal kady satelita jest jedyny w swoim rodzaju. Konstrukcje te wa od kilkuset kilogramów do kilku ton i skadaj si z tysicy czci i kilometrów kabli.

Urzdzenia projektowane przez SENER Polska na potrzeby projektu Electra umoliwi m.in. bezpieczne i wygodne podtrzymywanie paneli lotnych w trakcie montau. Dziki moliwoci zmiany konfiguracji, urzdzenia MGSE bd mogy by stosowane do paneli o rónych wymiarach i masie. Wród urzdze, które dostarczy SENER Polska bdzie równie pionowa podstawa, która bdzie podtrzymywa centraln struktur satelity w trakcie montowania na niej paneli oraz moduów z adunkiem.

Kontrakt dla Electry to kolejny projekt SENER Polska dotyczcy produkcji urzdze MGSE. W zeszym roku firma dostarczya 13 urzdze dla misji Euclid – by to jak do tej pory najwikszy zestaw tego typu w Polsce. Firma wspópracowaa przy tym projekcie z sieci 18 polskich przedsibiorstw, które produkoway komponenty, baday ich wytrzymao oraz odpowiaday za logistyk.

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml
PDF

Komunikat prasowy

Format: PDF

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM