Ethic Hotline Contact

SENER Polska na 8. Nocy w Instytucie Lotnictwa

05/10/2017

Noc w Instytucie Lotnictwa to najwiksza nocna impreza edukacyjna w Polsce. Jej celem jest popularyzacja sektora lotniczego i kosmicznego oraz promocja zawodów inynierskich. W trakcie tegorocznej edycji 13 padziernika odwiedzajcy wydarzenie bd mogli zapozna si z mechanizmami zaprojektowanymi przez inynierów z SENER Polska i wykorzystywanymi w przemyle kosmicznym.

Na stoisku swoim SENER Polska zaprezentuje dwa zestawy mechanizmów: „ppowin” azika marsjaskiego ExoMars, czyli mechanizm zwalniajcy poczenia elektrycznego (Umbilical Release Mechanism – URM) oraz modele mechanicznych naziemnych urzdze wspomagajcych monta satelity Euclid (MGSE). Osoby odwiedzajce stanowisko SENER Polska bd równie mogy dowiedzie si wicej o projektach firmy, a take specyfice pracy inyniera w sektorze kosmicznym.

„Noc w Instytucie Lotnictwa” odbdzie si 13 padziernika w godz. 17:00-23:00 na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Wydarzenie jest darmowe i otwarte dla wszystkich goci. Hasem tegorocznej edycji jest „Noc ywych maszyn” – organizatorzy planuj midzy innymi emocjonujce pokazy, zwiedzanie mrocznych przestrzeni laboratoryjnych oraz oywione roboty i ekstremalne maszyny.

Poza licznymi pokazami i ekspozycjami sprztu lotniczego i kosmicznego, „Noc w Instytucie Lotnictwa” bdzie równie okazj do zwiedzania niedostpnych na co dzie laboratoriów oraz do zapoznania si z badaniami na rzecz lotnictwa. Zwiedzajcy bd mogli zobaczy dwa tunele aerodynamiczne, w tym najwikszy w Europie rodkowo-Wschodniej. Uczestnicy wydarzenia bd take mogli odwiedzi jedne z najlepiej wyposaonych laboratoriów badawczych w Polsce i Unii Europejskiej i dowiedzie si wicej o zawodzie mechanika lotniczego.

„Noc w Instytucie Lotnictwa” to jedno z najwaniejszych wydarze lotniczych w Polsce. Do tej pory w wydarzeniu wzio udzia ponad 180 firm i instytucji zwizanych z przemysem lotniczym, kosmicznym i nowymi technologiami. Wydarzenie jest równie bardzo popularne wród uczestników. Zeszoroczn edycj odwiedzio ponad 30 tys. osób. W tym roku organizatorzy chc pobi ten rekord.

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml
PDF

Komunikat prasowy

Format: PDF

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM