Ethic Hotline Contact

SENER Polska dzieli się wiedzą i doświadczeniem w sektorze kosmicznym podczas serii spotkań na uczelniach technicznych

19/03/2018

Firma uruchomia program mentoringu i doradztwa dla studentów zainteresowanych inynieri aerokosmiczn.

SENER Polska inwestuje nie tylko w rozwój swoich pracowników, ale take modych osób, które s dopiero na pocztku swojej kariery. W tym roku firma rozszerzya dziaania edukacyjne skierowane do studentów uczelni technicznych. W najbliszych tygodniach kierownicy projektów bd dzieli si wiedz o tym, jak wyglda praca przy midzynarodowych projektach kosmicznych i wskazywa, jakie praktyczne umiejtnoci powinni rozwija studenci zainteresowani prac w tej brany. Spotkania odbd si w czterech miastach:

Aby uzyska wicej informacji, naley skontaktowa si z biurem SENER Polska. Firma uruchomia program mentoringu i doradztwa dla studentów zainteresowanych inynieri aerokosmiczn.

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml
PDF

Komunikat prasowy

Format: PDF

95,41 KB

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM