Ethic Hotline Contact

SENER Polska dostarczył pierwsze modele lotne mechanizmu kosmicznego – już za rok „pępowina” wyprodukowana w Warszawie poleci w misji ExoMars

18/09/2019

Modele lotne to dokadnie te egzemplarze, które wyrusz w kosmiczn podró. Urzdzenia wyprodukowane przez SENER Polska bd przytrzymywa azik Rosalind Franklin podczas startu, lotu i ldowania oraz zapewni mu zasilanie na powierzchni czerwonej planety. „Ppowina” ma kluczowe znaczenie dla powodzenia misji Europejskiej Agencji Kosmicznej. SENER Polska opowie o tym projekcie podczas konferencji ESMATS w Monachium (18-20.09), gromadzcej specjalistów ds. mechanizmów kosmicznych i liderów brany z caego wiata.

Inynierowie z warszawskiego biura SENER Polska pracowali nad ppowin od 2015 roku. Firma odpowiadaa za cao projektu – od etapu koncepcyjnego, przez produkcj i testy a do wyprodukowania modeli lotnych, które w 2021 roku maj wyldowa na Marsie. SENER Polska realizowa projekt na zlecenie brytyjskiego oddziau Airbus Defence & Space, który odpowiada za budow azika marsjaskiego. Gównym wykonawc caej misji ExoMars jest z kolei Thales Alenia Space Italia.

Misja ExoMars (ang. Exobiology on Mars) to wspólne przedsiwzicie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz rosyjskiego Roskosmosu. Celem misji jest poszukiwanie ladów ycia na Marsie oraz lepsze przygotowanie do przyszych misji zaogowych na tej planecie.

Podczas wejcia w atmosfer Marsa azik, nazwany imieniem Rosalind Franklin, bdzie znajdowa si wewntrz ldownika. Po dotarciu na powierzchni, ldownik rozoy panele soneczne i rozpocznie adowanie baterii azika. Podczas lotu z Ziemi na Marsa, a take podczas uruchamiania robota zasilanie oraz sygnay bd przekazywane wanie przez poczenie stworzone przez SENER Polska, czyli mechanizm zwalniajcy poczenia elektrycznego. Po naadowaniu azik uniesie si na koach, a nastpnie „ppowina” odczy si, aby umoliwi pojazdowi zjechanie na powierzchni Marsa i rozpoczcie bada. System zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce przez firm SENER skada si z dwóch urzdze – podstawowego i rezerwowego. Ju sama podró na Marsa jest wyzwaniem ze wzgldu na ekstremalne warunki przestrzeni midzyplanetarnej, charakteryzujce si wysok radiacj i temperatur dochodzc do -135 stopni Celsjusza. Mechanizm bdzie równie naraony na cikie warunki startu z Ziemi i ldowania na Marsie, a take na zapylenie i warunki atmosferyczne planety.

Charakterystyczne dla projektów kosmicznych jest to, e w toku prac tworzy si wiele wersji rozwiza, które nastpnie testuje si i poprawia. Przetestowane z powodzeniem i przekazane zleceniodawcy modele lotne byy trzecim wyprodukowanym wariantem mechanizmu.

ukasz Powska, kierownik projektu w SENER Polska: „W pewnym momencie projektu musielimy wprowadzi powane zmiany. Testy modelu inynieryjnego azika pokazay, e podnosi si on nierównomiernie i wychyla w rónych kierunkach bardziej ni pierwotnie zakadano, co powoduje, e na nasz mechanizm dziaaj duo wiksze przemieszczenia ni okrelono w pocztkowej specyfikacji. Udao nam si rozwiza ten problem zmieniajc konstrukcj ramienia mechanizmu – zachowao sztywno w pionie przy jednoczesnej elastycznoci w poziomie.”

Przy projekcie firma SENER Polska wspópracowaa z grup szeciu sprawdzonych polskich partnerów, którzy odpowiadali m.in. za produkcj elementów mechanizmu oraz urzdze umoliwiajcych jego monta i transport, a take udostpnienie infrastruktury do testów. cznie do podwykonawców trafio ponad 20 proc. wartoci projektu.

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml
PDF

Komunikat prasowy

Format: PDF

348,51 KB

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM