Ethic Hotline Contact

SENER Polska dostarczy urządzenia MGSE dla misji poszukującej bliźniaków Ziemi w pozasłonecznych układach planetarnych

17/12/2020

Warszawska firma SENER Polska podpisaa kontrakt, w ramach którego zaprojektuje, wykona i przetestuje urzdzenia wspomagajce integracj sondy misji PLATO, realizowanej przez Europejsk Agencj Kosmiczn (ESA). Zleceniodawc projektu jest niemiecka firma OHB System AG.

Firma SENER Polska prace nad projektem naziemnych urzdze wspomagajcych monta satelity (MGSE: Mechanical Ground Support Equipment) rozpocza pod koniec wrzenia 2020 roku. W cigu miesica udao si osign pierwszy etap realizacji, jakim by przegld wstpnego projektu (PDR). Podczas obecnego etapu projekty urzdze s doprecyzowywane i przygotowywane do produkcji. Zwieczeniem tej pracy, bdzie przegld projektu w celu zezwolenia na rozpoczcie produkcji (CDR/MRR).

W ramach projektu powstan urzdzenia, które posu do integracji satelity PLATO, przygotowywanego do badania pozasonecznych ukadów planetarnych. Inynierowie SENER Polska odpowiadaj za zaprojektowanie i wykonanie urzdzenia ALD (Adjustable Lifting Device), które posuy do przenoszenia i pomocy w integracji satelity. ALD bdzie w wielu przypadkach wspópracowa z urzdzeniem PLM HF (Payload Module Hoisting Frame), czyli z ram do podnoszenia adunku satelity. Powstanie równie S/C HF (Spacecraft Hoisting Frame) – rama do podnoszenia satelity, która posuy jako komponent poredniczcy midzy ALD a caym satelit lub jego moduem serwisowym w trakcie operacji podnoszenia. Jak caa inynieria kosmiczna, równie urzdzenia MGSE wymagaj niezwykej precyzji i niezawodnoci. Cae know-how MGSE firmy SENER zostao opracowane przez polskich inynierów.

Drog do odniesienia sukcesu w polskiej brany kosmicznej firma upatruje w skupieniu si na konkretnych niszowych obszarach i konsekwentnym rozwijaniu ich, a nastpnie stopniowym powikszaniu portfolio poprzez nabywanie nowych kompetencji i dostarczanie wysokiej jakoci produktów finalnych. MGSE, obok mechanizmów, to jedna ze specjalizacji, które rozwija SENER Polska.

Kady nowy kontrakt na urzdzenia MGSE to dla nas wany krok, potwierdzajcy rol lidera MGSE w Europie. Jestemy jedn z niewielu firm na kontynencie, majcych tak bogate portfolio tych urzdze – mówi Ibon Arregui, dyrektor generalny SENER Polska i dodaje: W sektorze kosmicznym coraz silniejszym trendem, który ma midzy innymi obniy koszty i zwikszy konkurencyjno firm takich jak SENER, jest standaryzacja produktów i wykorzystanie podobnych rozwiza w kolejnych misjachdlatego na przykad baz urzdzenia ALD bdzie VLD (Vertical Lifting Device), które byo zaprojektowane i stworzone na potrzeby misji EUCLID sucego do pionowego podnoszenia satelity.

Misja PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) wystartuje w 2026 roku. Jej gównym celem jest zbadanie pozasonecznych ukadów planetarnych, szczególnie planet skalistych krcych wokó gwiazd podobnych do Soca. Wród wykrytych obiektów ESA oczekuje odnale planety podobne do Ziemi. PLATO jest rozszerzeniem trwajcej misji Cheops (the Characterising Exoplanet Satellite), która prowadzi badania egzoplanet w przestrzeni kosmicznej od 2019 roku. Punktem badawczym misji PLATO bdzie wirtualny punkt „L2” w kosmosie (w odlegoci 1,5 miliona km od Ziemi). Gównymi wykonawcami projektu s: OHB System AG, Thales Alenia Space oraz RUAG Space Switzerland.

Ukoczenie projektu urzdze i dostarczenie ich do klienta: OHB System AG jest zaplanowane na koniec drugiego kwartau 2021 roku, a start misji na 2026 rok.

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml
PDF

Format: PDF

143,69 KB

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM