Ethic Hotline Contact

SENER Polska dostarcza przyłbice do szpitali i domów opieki

05/05/2020

Na co dzie SENER Polska projektuje, rozwija i produkuje mechanizmy do najwikszych misji Europejskiej Agencji Kosmicznej, teraz aktywnie wspiera szpitale i domy opieki spoecznej w walce z epidemi COVID-19, dostarczajc im przybice ochronne.

Pierwsz parti przybic firma SENER przekazaa do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, który peni obecnie rol szpitala zakanego. Druga partia trafia do Domu Lekarza Seniora w Warszawie oraz do domów pomocy spoecznej w Ciechanowie i Wocawku.

Jako firma mamy moliwoci, eby wesprze suby medyczne w walce z epidemi COVID-19, dlatego wdroylimy prac zmianow tak, eby sprawnie produkowa kluczowe rodki ochronne. Przybice wykonane s z plastiku, nie paruj i s przystosowane do kontaktu ze rodkami dezynfekcyjnymi – mog by wic uywane wielokrotnie. Ponadto cay czas jestemy w kontakcie ze szpitalami i orodkami, które najpilniej potrzebuj pomocy i do których trafi kolejne partie przybic – mówi ukasz Powska, Project Manager w SENER Polska.

Firma zaznacza, e spoeczna odpowiedzialno biznesu jest bardzo wana dla caej grupy SENER, w tym dziaajcej od 2002 roku Fundacji SENER.

Epidemia COVID-19 nie pozostaje bez wpywu na sektor kosmiczny. Misja europejskiego robota marsjaskiego ExoMars, która miaa startowa w lipcu tego roku, zostaa przesunita o dwa lata. Do tej misji SENER Polska dostarczy ju gotowy produkt – „ppowin”, czyli mechanizm zwalniajcy poczenia elektrycznego, majcy krytyczne znaczenie dla powodzenia misji.

W ostatnim czasie inynierom SENER Polska udao si zakoczy testy funkcjonalne prototypu mechanizmu wyboru instrumentów (ISM) niezbdnego do przeprowadzenia misji ATHENA, jednej z najwikszych misji ESA. Zadaniem ATHENY bdzie zbadanie powstawania galaktyk i czarnych dziur. Inynierowie firmy rozpoczli równie testy modelu kwalifikacyjnego mechanizmu podtrzymujco – zwalniajcego (SAHRM) oraz mechanizmu rozkadajcego (SADM) panelu sonecznego do satelitarnej misji ESA, Proba-3.

Warto mie na uwadze, e projekty kosmiczne maj dugoletni perspektyw. Realizacja przedsiwzi w ramach programu naukowego ESA „Cosmic Vision” jest rozoona na dziesiciolecia, co pozwala na rozwój bardzo zaawansowanych technologii oraz zapewnia stabilny popyt w sektorze kosmicznym.

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM