Ethic Hotline Contact

Satelita Biomass zmierzy ilość lasów na Ziemi. W misji uczestniczą inżynierowie z SENER Polska.

09/05/2018

Celem misji Biomass jest „waenie” drzew na naszej planecie, aby lepiej zrozumie obieg wgla w rodowisku i procesy globalnego ocieplenia. Udzia w misji organizowanej przez Europejsk Agencj Kosmiczn (ESA) wemie firma SENER Polska, która zdobya kontrakt na zaprojektowanie urzdze do montau i testów struktury satelity oraz jego gównego instrumentu badawczego.

Celem misji Biomass jest „waenie” drzew na naszej planecie, aby lepiej zrozumie obieg wgla w rodowisku i procesy globalnego ocieplenia. Udzia w misji organizowanej przez Europejsk Agencj Kosmiczn (ESA) wemie firma SENER Polska, która zdobya kontrakt na zaprojektowanie urzdze do montau i testów struktury satelity oraz jego gównego instrumentu badawczego.

Rzadko o tym mylimy, ale nasze ycie zaley od drzew, które pochaniaj dwutlenek wgla i produkuj tlen. Niestety naukowcy szacuj, e stracilimy ju poow lasów tropikalnych, które kiedy pokryway Ziemi. Dane o skali wylesiania pozostaj jednak niedokadne, bo biomasa lena na wikszoci obszarów Ziemi nie zostaa precyzyjnie policzona. Ma si to zmieni dziki satelicie Biomass, który powstaje w ramach programu ESA „Earth Explorer”. Program ten ma na celu poszukiwanie odpowiedzi na najwaniejsze naukowe pytania dotyczce rodowiska naszej planety. Wiarygodne dane o zmianach lenej biomasy umoliwi lepsze zrozumienie zachodzcych zmian klimatycznych. Bd równie stanowi podstaw dla inicjatyw ONZ na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku wgla w wyniku wylesiania w krajach rozwijajcych si (REDD+).

Polska, jako czonek ESA, take bierze udzia w misji Biomass. Firma SENER Polska, na zlecenie OHB Wochy, zaprojektuje, wyprodukuje oraz przetestuje urzdzenia do montau struktury satelity, w tym urzdzenia do transportu pionowego, montau i demontau paneli satelity, montau i demontau radaru SAR, bdcego gównym instrumentem badawczym, a take kontenera do transportu radaru. To wanie z radarem wi si gówne wyzwania, bo jego czci jest ogromna antena o rednicy 12 metrów. To wyjtkowe, nowatorskie urzdzenie, którego fale bd przenika przez korony drzew i zeskanuj pnie oraz konary. Dziki danym z radaru co sze miesicy bdzie powstawa globalna, trójwymiarowa mapa lasów. Naukowcy uzyskaj w ten sposób niedostpne wczeniej dane o iloci wgla trafiajcej do atmosfery w wyniku wylesiania oraz pochanianej przez odrastajce drzewa.

Europejsko-amerykaska wspópraca

Warto doda, e w misji Biomass wspópracuj ze sob agencje kosmiczne z Europy i USA. NASA dzieli si informacjami na temat 6-metrowej anteny zainstalowanej na amerykaskim satelicie SMAP, która jest bardzo podobna do tej, w jak wyposaony ma by europejski satelita. Ponadto, co rzadko spotykane, ESA planuje zakup 12-metrowej anteny od jednej z amerykaskich firm. 

Fakty i ciekawostki nt. misji Biomass

{dic_alt_text_article_block_generic_ae}Misja Biomass urzdzenia do montazu satelity

Misja Biomass urzdzenia do montazu satelity

Warto doda, e w misji Biomass wspópracuj ze sob agencje kosmiczne z Europy i USA. Warto doda, e w misji Biomass wspópracuj ze sob agencje kosmiczne z Europy i USA. NASA dzieli si informacjami na temat 6-metrowej anteny zainstalowanej na amerykaskim satelicie SMAP.[+]

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml
PDF

Komunikat prasowy

Format: PDF

115,53 KB

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM