Ethic Hotline Contact

Portfolio urządzeń MGSE pozwala SENER Polska na konkurowanie z europejskimi graczami

26/01/2021

Tylko kilka firm w Europie oferuje specjalistyczne urządzenia wspomagające montaż satelitów. Dzięki doświadczeniom zebranym w misjach Europejskiej Agencji Kosmicznej, firma SENER Polska zbudowała pokaźne portfolio produktów MGSE i skutecznie konkuruje z największymi graczami na rynku.

Przemysł kosmiczny jest jednym z najbardziej zaawansowanych sektorów gospodarki. Poprzez transfer technologii silnie oddziałuje na inne sektory, w tym na bezpieczeństwo i obronność. Dzięki takim transferom podnosi się poziom innowacyjności gospodarki, dlatego dla wielu rządów inwestycje w sektor kosmiczny stanowią ważny element rozwoju. Jednym z najnowszych trendów w sektorze jest standaryzacja, która oznacza zastosowanie jednego rozwiązania w wielu różnych misjach kosmicznych. SENER Polska, odpowiadając na ten trend, oferuje portfolio naziemnych urządzeń wspomagających montaż satelity (Mechanical Ground Support Equipment – MGSE).

Standaryzacja produkcji urządzeń MGSE to kolejny krok w rozwoju kompetencji i technologii satelitarnych. Prowadzi on do obniżenia kosztów, co znacząco wpływa na wzrost konkurencyjności na rynku europejskim. Pozwala także na powstawanie nowych miejsc pracy i budowę kadr dla potrzeb polskiego sektora kosmicznego. Tym samym SENER Polska ma swój wkład w realizację nie jednego, a kilku celów postawionych w Polskiej Strategii Kosmicznej.

Pierwsze urządzenia MGSE zostały przez SENER Polska zaprojektowane, wykonane i przetestowane na potrzeby misji Europejskiej Agencji Kosmicznej – Euclid, a zestaw 13 urządzeń, był największym takim zestawem, który powstał w Polsce. Kolejne misje, na potrzeby których SENER Polska projektuje, produkuje oraz testuje urządzenia to Biomass (dzięki danych z tej misji będzie powstawać globalna, trójwymiarowa mapa lasów, start misji zaplanowany jest na 2022 rok), Electra (europejska, w pełni elektryczna platforma komercyjna), czy jedna z największych misji ESA: JUICE, której celem jest zbadanie magnetosfery Jowisza i jego księżyców (start: 2022 rok).

Dla przykładu, urządzenia do montażu struktury satelity dla misji Biomass, które powstały na zlecenie OHB Italia to urządzenia do transportu pionowego, montażu i demontażu paneli satelity, montażu i demontażu radaru z syntetyczną aperturą, będącego głównym instrumentem badawczym, a także kontenera do transportu radaru.

Ważnym krokiem w kierunku komercjalizacji MGSE było zdobycie zlecenia od firmy OHB na potrzeby misji Electra – jest to jeden z pierwszych w naszym kraju dużych kontraktów komercyjnych, zdobytych na wolnym rynku. Dodatkowo, nie dotyczy on pojedynczego satelity naukowego, ale komercyjnego, który może być produkowany w większej liczbie.

Najnowszy projekt SENER Polska to kontrakt z niemieckim OHB System AG, w ramach którego powstaną urządzenia, które posłużą do integracji satelity PLATO, przygotowywanego do badania pozasłonecznych układów planetarnych. Inżynierowie SENER Polska odpowiadają za zaprojektowanie i wykonanie urządzenia ALD (Adjustable Lifting Device), które posłuży do przenoszenia i pomocy w integracji satelity. ALD będzie w wielu przypadkach współpracować z urządzeniem PLM HF (Payload Module Hoisting Frame), czyli z ramą do podnoszenia ładunku satelity. Powstanie również S/C HF (Spacecraft Hoisting Frame) – rama do podnoszenia satelity, która posłuży jako komponent pośredniczący między ALD a całym satelitą lub jego modułem serwisowym w trakcie operacji podnoszenia.

– Jak cała inżynieria kosmiczna, również urządzenia MGSE wymagają niezwykłej precyzji i niezawodności. SENER Polska korzysta ze wsparcia grupy SENER z ponad 50-letnim doświadczeniem, ale warto wspomnieć, że całe know-how MGSE zostało stworzone przez polskich inżynierów. Bogate portfolio to także doświadczona i kompetentna kadra inżynierska i managerska, którą możemy się pochwalić – mówi Paweł Paśko, Project Manager odpowiedzialny za rodzinę produktów MGSE.

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM