Ethic Hotline Contact

„Pępowina” zaprojektowana w Warszawie poleci na Marsa. Mechanizm stworzyli inżynierowie z SENER Polska

07/08/2018

Firma SENER Polska rozpocza wanie ostatni etap Ppowina, czyli mechanizm, czyli testy modelu lotnego, który w 2020 roku wyruszy w podró na Marsa.

Ppowina, czyli mechanizm zwalniajcy poczenia elektrycznego, ma krytyczne znaczenie dla powodzenia misji kosmicznej ExoMars. Urzdzenie zapewni zasilanie azika po jego ldowaniu na powierzchni Czerwonej Planety. Firma SENER Polska rozpocza wanie ostatni etap projektu, czyli testy modelu lotnego, który w 2020 roku wyruszy w podró na Marsa.

ExoMars (ang. Exobiology on Mars) to zoona z dwóch czci misja kosmiczna, której celem jest poszukiwanie ladów ycia na Marsie oraz lepsze przygotowanie do przyszych misji zaogowych. ExoMars jest wspólnym przedsiwziciem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz jej rosyjskiego odpowiednika, Roskosmosu. W 2016 wystrzelony zosta satelita, który obecnie kry na orbicie Marsa badajc jego atmosfer i penic funkcje telekomunikacyjne. W drugiej czci misji, w 2020 roku, wystrzelony zostanie azik, który bdzie bada powierzchni planety. Pierwszy raz w historii ziemski mechanizm wwierci si w powierzchni Marsa w poszukiwaniu ukrytych pod powierzchnia ladów ycia.

Nasz kraj, jako czonek ESA, równie bierze udzia w misji ExoMars. SENER Polska, na zlecenie Airbus Defence and Space, zaprojektowa i wyprodukowa jeden z kluczowych mechanizmów – „ppowin”, czyli mechaniczno-elektryczne poczenie midzy azikiem a ldownikiem. azik wejdzie w atmosfer Marsa wewntrz ldownika. Po dotarciu na powierzchni planety, ldownik rozoy panele soneczne i rozpocznie adowanie azika. Podczas uruchamiania robota zasilanie bdzie przekazywane wanie przez „ppowin” stworzon przez SENER Polska. Po naadowaniu azik uniesie si na koach, a nastpnie „ppowina” odczy si, aby umoliwi pojazdowi zjechanie na powierzchni Marsa i rozpoczcie bada Czerwonej Planety.

System ppowiny skada si z podstawowego i rezerwowego ukadu zasilania i musi dziaa  w ekstremalnych warunkach przestrzeni midzyplanetarnej, charakteryzujcej si wysok radiacj i temperaturami bliskimi zeru absolutnemu. Dodatkowo bdzie naraony na cikie warunki startu z Ziemi i ldowania na Marsie, a take na zapylenie i warunki atmosferyczne planety.

ExoMars to jedna z najwaniejszych misji Europejskiej Agencji Kosmicznej i bardzo wany krok w eksploracji kosmosu. To pierwszy tak zaawansowany europejski robot, który wylduje na innej planecie. Jestemy czci pionierskiego projektu nie tylko dla polskiego, ale take caego europejskiego przemysu kosmicznego. – mówi Ilona Tobjasz, business development manager w SENER Polska.

{dic_alt_text_article_block_generic_ae}„Ppowina” azika ExoMars

„Ppowina” azika ExoMars

SENER Polska zaprojektowa i wyprodukowa mechanizm zwalniajcy poczenia elektrycznego, który zapewnia zasilanie i przesy danych SENER Polska zaprojektowa i wyprodukowa mechanizm zwalniajcy poczenia elektrycznego, który zapewnia zasilanie i przesy danych midzy ldownikiem a azikiem. [+]

SENER Polska odpowiada za cao projektu URM – od etapu koncepcyjnego, przez produkcj i testy a do wyprodukowania modelu lotnego, który jest obecnie testowany i w 2021 roku ma wyldowa na Marsie. Firma wspópracuje przy tym projekcie z grup sprawdzonych polskich partnerów.

Rozpoczty w 2015 projekt „ppowiny” dla misji ExoMars pozwoli SENER Polska przej z ligi okrgowej do europejskiej. Na jego potrzeby stworzylimy clean room w biurze w Warszawie, majcy zapewni, e aden obiekt biologiczny nie dotrze na Marsa. Co prawda kady projekt jest inny, ale z dowiadczeniem, które zdobylimy jest nam obecnie duo atwiej realizowa kolejne kontrakty. – przyznaje Ilona Tobjasz, business development manager of SENER Polska.

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml
PDF

Komunikat prasowy

Format: PDF

133,21 KB

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM