Ethic Hotline Contact

Europejskie laboratorium Columbus, projekt z udziałem SENER, kończy dziesięć lat w kosmosie

08/02/2018

Europejskie laboratorium badawcze Columbus, bdce czci Midzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), obchodzi dziesi lat na orbicie. Astronauci przeprowadzj w nim rónego rodzaju eksperymenty, jak uprawa rolin lub tworzenie nowych metali. SENER uczestniczy w tym projekcie odpowiadajc za stworzenie rónych komponentów moduu.

Europejskie laboratorium badawcze Columbus, bdce czci Midzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), obchodzi dziesit rocznic pracy na orbicie. Astronauci przeprowadzaj w nim rónego rodzaju eksperymenty, jak uprawa rolin lub tworzenie nowych metali. To pierwszy europejski obiekt powicony dugoterminowym badaniom nad mikrograwitacj. SENER uczestniczy w projekcie budowy habitatu odpowiadajc za stworzenie rónych komponentów moduu.

SENER jest gównym wykonawc zainstalowanego w Columbusie systemu do bada nad zanikiem mini u astronautów na orbicie (MARES, Muscle Atrophy Research and Exercise System), który poza diagnostyk umoliwia codzienne wiczenia.

Z kolei dla Biolab, czyli laboratorium eksperymentów biologicznych w module Columbus, firma SENER dostarczya dwa systemy do przechowywania próbek w rónych temperaturach: jednostk o kontrolowanej temperaturze (TCU temperature controlled unit) oraz jednostk do automatycznego przechowywania w kontrolowanej temperaturze (ATCS automatic temperature-controlled stowage). Ponadto SENER dostarczy elektronik podsystemu cieplnego inkubatora i wszystkich elektronicznych podsystemów jednostki do przygotowania eksperymentów.

Firma SENER dostarczya take struktur zewntrznej platformy, zaprojektowanej do wykonania eksperymentów w próni. Ponadto firma wykonaa zestaw specjalistycznych regaów (racks) do przechowywania pynnego wyposaenia laboratorium, które pozwalaj na otwieranie, zamykanie, wyciganie i wkadanie wyposaenia.

W cigu tych dziesiciu lat dziaalnoci laboratorium europejskie przeprowadzio ponad 225 eksperymentów w dziedzinach tak odmiennych, jak energetyka solarna, psychologia, astrobiologia, metalurgia lub mikrograwitacja. Mamy nadziej, e kolejne dziesi lat funkcjonowania moduu Columbus bdzie równie owocne dla nauki.

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml
PDF

Komunikat prasowy

Format: PDF

47,05 KB

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM