Ethic Hotline Contact

5 lat Polski w ESA i 5 lat SENER Polska w sektorze kosmicznym

22/11/2017

19 listopada 2012 roku Polska doczya do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Otworzyo to zupenie nowe moliwoci rozwoju krajowego przemysu kosmicznego. Czci tej historii od samego pocztku jest firma SENER Polska, która w tym samym czasie rozpocza dziaalno w sektorze kosmicznym.

Firma SENER Polska powstaa w 2006 roku i pocztkowo zajmowaa si inynieri ldow. W 2012 roku, wraz z doczeniem Polski do ESA, postanowiono skupi si wycznie na tworzeniu innowacyjnych rozwiza z zakresu mechanicznej inynierii kosmicznej. Po piciu latach SENER Polska moe pochwali si udziaem w najwaniejszych projektach ESA, NASA oraz ESO. W tym czasie zespó dedykowany projektom kosmicznym rozrós si z trzech do czterdziestu osób. Jako firma inynieryjna SENER Polska wspópracuje z podmiotami z caego kraju i przekazuje im w formie zamówie znaczn cz pozyskanych kontraktów (np. w projekcie IBDM bdzie to okoo 40 proc.).

Na wystawie podczas konferencji „5 lat  Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA”, która odbywa si 21 listopada w Ministerstwie Rozwoju, SENER Polska prezentuje model urzdzenia do montau satelity Euclid. Mechanizm ten zosta zaprojektowany i wyprodukowany w naszym kraju we wspópracy z lokalnymi partnerami.

 

Mimo, e od przystpienia Polski do ESA mino dopiero 5 lat, SENER Polska uczestniczy ju w wielu wymagajcych projektach i programach. Wród najwaniejszych przedsiwzi warto wymieni:

{dic_alt_text_article_block_generic_ae}5 lat SENER Polska w sektorze Kosmicznym

5 lat SENER Polska w sektorze Kosmicznym

W 2012 roku SENER Polska skupi si wycznie na tworzeniu innowacyjnych rozwiza z zakresu inynierii W 2012 roku SENER Polska skupi si wycznie na tworzeniu innowacyjnych rozwiza z zakresu inynierii kosmicznej. Od tamtej pory firma staa si jednym z wanych uczestników krajowego sektora kosmicznego..[+]

{dic_alt_text_article_block_generic_ae}

5 lat SENER Polska w sektorze Kosmicznym

W 2012 roku SENER Polska skupi si wycznie na tworzeniu innowacyjnych rozwiza z zakresu inynierii W 2012 roku SENER Polska skupi si wycznie na tworzeniu innowacyjnych rozwiza z zakresu inynierii kosmicznej. Od tamtej pory firma staa si jednym z wanych uczestników krajowego sektora kosmicznego..[Mimo, e od przystpienia Polski do ESA mino dopiero 5 lat, SENER Polska uczestniczy ju w wielu wymagajcych projektach i programach. Wród najwaniejszych przedsiwzi warto wymieni:

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM