Ethic Hotline Contact

20 października startuje pierwsza europejska misja kosmiczna na Merkurego – BepiColombo. Satelita będzie wyposażony w anteny wyprodukowane przez SENER

17/10/2018

Wczesnym rankiem 20 padziernika z kosmodromu w Gujanie Francuskiej, na pokadzie rakiety Ariane 5, wystartuje w kierunku Merkurego sonda BepiColombo. To wspólny projekt agencji kosmicznych z Europy (ESA) i Japonii (JAXA), którego celem jest lepsze poznanie najsabiej zbadanej planety naszego Ukadu Sonecznego.

BepiColombo to pierwsza europejska misja na Merkurego i trzecia w ogóle (wczeniej orbit planety odwiedziy amerykaskie sondy Mariner 10 oraz Messenger). To równoczenie jedna z najwikszych misji Europejskiej Agencji Kosmicznej. Co nietypowe, wystrzelone zostan na raz dwa poczone ze sob sondy, Mercury Planetary Orbiter (MPO – zbudowany przez ESA) i Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO – zbudowany przez JAXA). Za ich dostarczenie na orbit Merkurego odpowiada Mercury Transfer Module (MTM). Gdy ju tam dotr, nastpi rozczenie sond i kada z nich samodzielnie bdzie prowadzi badania. Podró na Merkurego potrwa siedem lat i jeszcze w trakcie tzw. fazy rejsowej rozpocznie si zbieranie danych naukowych, midzy innymi na temat Wenus.

Misja BepiColombo ma dostarczy informacji na temat ewolucji ukadów sonecznych i tego, jak ksztatuj si planety orbitujce blisko gwiazd. Ponadto sondy zbadaj powierzchni i wewntrzny skad planety, jej atmosfer oraz magnetosfer. Maj równie przeprowadzi test teorii wzgldnoci Einsteina.

– Z punktu widzenia inynierii, misja na Merkurego jest bardzo wymagajca. Wyzwanie stanowi ogromna grawitacja Soca, która utrudnia umieszczenie satelity na stabilnej orbicie planety. Dodatkowo wszystkie podzespoy sond bd musiay dziaa w ekstremalnych temperaturach od -130º C do +540º C – mówi dr Ilona Tobjasz, dyrektor rozwoju SENER Polska.

Midzynarodowa grupa inynieryjno-technologiczna SENER jest zaangaowana w misj BepiColombo – dostarczya anteny, falowody mikrofalowe oraz mechanizm nakierowujcy anten wysokiego wydatku energetycznego. Urzdzenia te s niezbdne dla powodzenia misji, bo odpowiadaj za utrzymanie komunikacji z centrum kierowania misj na Ziemi, tj. przesyanie komend oraz danych naukowych. Ponadto SENER wyprodukowa manipulator magnetometru, który suy do umieszczenia czci instrumentów pomiarowych z dala od magnetycznych zakóce statku kosmicznego.

Share it:

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

POWIĄZANE WIADOMOŚCI

sektor kosmiczny

Wsparcie bezpiecznego dokowania statków kosmicznych, dzięki Systemowi Twardego Przechwytywania od SENER dla Międzynarodowego Mechanizmu Dokowania i Cumowania

Istotna cz systemu zapewniajcego bezpieczestwo astronautom w trakcie lotów zaogowych i na stacjach kosmicznych powstaa w Polsce. System Twardego Przechwytywania HCS, moliwy do zaadaptowania w rónorodnych systemach dokowania opracowaa firma inynierii kosmicznej SENER. Jego twórcy wskazuj, e urzdzenie moe sta si standardem w przyszych misjach zaogowych.

SENER Aeroespacial completa el sistema estructural de acoplamiento (HCS) del IBDM