Ethic Hotline Contact
03.03.2021 pdf

Raport oddziaływania społecznego SENER Polska 2020

03.03.2021 / Corporativo pl / Polska
Format: pdf

Nieustannie przeksztacamy SENER Polska, aby coraz lepiej suy naszym klientom i spoeczestwu, opracowujc rozwizania inynieryjne, które s zawsze zaawansowane, dokadne i wydajne. Podsumowaniem tych wysików jest Raport Oddziaywania Spoecznego, który przygotowalimy ju po raz czwarty, aby pokaza, w jaki sposób SENER Polska odpowiada na potrzeby interesariuszy.