Ethic Hotline Contact
05.17.2022

Raport oddziaływania społecznego SENER Polska 2021

05.17.2022 / Corporativo pl / Polska
Format: pdf

Technologie kosmiczne to najbardziej innowacyjny obszar globalnej gospodarki, dynamicznie zmieniajcy wiat. W naszym kraju wiedza o tym sektorze wci dociera jedynie do wskiego grona odbiorców: administracji publicznej czy fascynatów kosmosu. Informowanie opinii publicznej o osigniciach Polski na globalnej arenie kosmicznej znajduje si na licie priorytetów SENER Polska − firma ju po raz pity publikuje Raport Oddziaywania Spoecznego.