Ethic Hotline Contact
04.08.2019 pdf

Raport oddziaływania społecznego SENER Polska 2018

04.08.2019 / Corporativo pl / Polska
Format: pdf

Czujemy satysfakcj, e z roku na rok udaje nam si nie tylko realizowa coraz ambitniejsze projekty z sektora kosmicznego, ale take zwiksza spoeczny i ekonomiczny wkad w jego rozwój. Niewtpliwie bardzo wanym
wydarzeniem dla sektora kosmicznego w 2018 roku bya publikacja Polskiej Strategii Kosmicznej.