Ethic Hotline Contact
03.20.2018 pdf

Raport oddziaływania społecznego SENER Polska 2017

03.20.2018 / Corporativo pl / Polska
Format: pdf

Na kolejnych stronach podsumowalimy dziaania zrealizowane przez SENER Polska w 2017 roku w obszarze spoecznej odpowiedzialnoci biznesu. Miniony rok by wyjtkowy dla naszej firmy. Wraz z 5-leciem czonkostwa Polski w ESA obchodzilimy 5-lecie naszej dziaalnoci na rzecz krajowego przemysu kosmicznego.