Ethic Hotline Contact

Sener w Polsce

Współtworzymy polski sektor kosmiczny i aktywnie bierzemy udział w jego rozwoju.

Sener Polska rozpoczął swoją działalność w 2006 roku i obecnie koncentruje się na sektorze aerokosmicznym, rozumianym jako obronność, inżynieria kosmiczna i aeronautyka. Sener Polska specjalizuje się w inżynierii mechanicznej dla segmentu kosmicznego, w tym w szczególności w mechanizmach rozkładania oraz strukturach pojazdów kosmicznych, jak również w mechanicznych naziemnych urządzeniach wspomagających (MGSE) oraz nawigacji pojazdów kosmicznych.

Od czasu przystąpienia Polski do ESA w 2012 roku, Sener Polska rozpoczął realizację ciekawych projektów, dzięki którym przyczynia się do budowania silnego sektora kosmicznego w Polsce. Wśród istotnych przedsięwzięć realizowanych przez Sener Polska, warto wymienić udział w misjach ExoMars, Proba-3, Euclid, E.Deorbit, Saocom-CS, Athena czy JUICE.

O Sener