Ethic Hotline Contact
03.03.2020 pdf

Raport oddziaływania społecznego SENER Polska 2019

03.03.2020 / Corporativo pl / Polska
Format: pdf

SENER powsta z misj suenia spoeczestwu poprzez inynieri. W ramach midzynarodowej grupy z ponad 50-letnim dowiadczeniem w brany kosmicznej SENER Polska poszerza polskie portfolio zrealizowanych projektów kosmicznych oraz krajowego space heritage.