Ethic Hotline Contact

Mechanicznych wspomagajcych integracj (MGSE) satelity Euclid

1 7
Sener sektor kosmiczny / Kosmos / Sistemas electromecánicos pl / Equipos mecánicos de soporte en tierra (MGSE) pl / Przestrzeń
Mechanicznych wspomagajcych integracj (MGSE) satelity Euclid
Country: Przestrzeń

Gównym celem misji Euclid jest zrozumienie, dlaczego Wszechwiat rozszerza si w tempie, jaki jestemy w stanie zaobserwowa i zbada. Czynnik mogcy znaczco wpywa na to zjawisko fizycy nazywaj „ciemn energi”. Celem misji jest przeanalizowanie zwizków pomidzy przesuniciem ku czerwieni i ewolucja struktur kosmicznych poprzez pomiar ksztatów i charakterystyk przesunicia ku czerwieni poszczególnych galaktyk i ich gromad z precyzj umoliwiajc spojrzenie na obraz Wszechwiata sprzed 10 miliardów lat.

Read more

Gównym celem misji Euclid jest zrozumienie, dlaczego Wszechwiat rozszerza si w tempie, jaki jestemy w stanie zaobserwowa i zbada. Czynnik mogcy znaczco wpywa na to zjawisko fizycy nazywaj „ciemn energi”. Celem misji jest przeanalizowanie zwizków pomidzy przesuniciem ku czerwieni i ewolucja struktur kosmicznych poprzez pomiar ksztatów i charakterystyk przesunicia ku czerwieni poszczególnych galaktyk i ich gromad z precyzj umoliwiajc spojrzenie na obraz Wszechwiata sprzed 10 miliardów lat.

Thales Alenia Space (Gówny Wykonawca misji) zleci Sener Polska zaprojektowanie i wykonanie urzdze mechanicznych wspomagajcych integracj satelity Euclid (ang. Mechanical Ground Support Equipment – MGSE).

Zadaniem Sener Polska jest zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie trzynastu urzdze potrzebnych w procesie integracji tego duego satelity.

Kluczowymi urzdzeniami wchodzcymi w skad zestawu urzdze MGSE s mechanizmy odpowiedzialne za podnoszenie caego satelity w rónych pozycjach i konfiguracjach, jak na przykad Horizontal Lifting Device (HLD) pozwalajcy na transport satelity w pozycji poziomej. Najwaniejszym podsystemem urzdze podnoszcych jest Centre of Gravity Adjustment Module(CGAM), którego gównym zadaniem jest precyzyjne regulowanie pozycji elementów dwigu w celu utrzymania podanego pooenia satelity Euclid przy zmianie rodka cikoci podczas jego montau i przesuwania.

Kolejnym urzdzeniem wartym wymienienia jest Panel Tilting-Rotating Stand (PSS), który ma za zadanie wspiera proces montau i demontau paneli bocznych platformy satelity. PSS ma sze stopni swobody ruchu, które daj moliwo bezkolizyjnego przeprowadzenia procesu montau paneli o wadze do 150 kg do struktury nonej statku kosmicznego.

Read less

Treści związane z tym projektem

15.03.2018 Equipos mecánicos de soporte en tierra (MGSE) pl / Przestrzeń
27.02.2017 Międzynarodowy

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc przy Twoich projektach.